Schlaraffenland

 
 
 

Stat och kapital
Planterar ondska hos oss
Människan är ju i grunden
Både vis och god

Arbetarråd utan egenintressen
Utan hierarki och auktoritet
Organiserat och fött ur
Våld och attentat

Jag vill se dig leva där, lycklig och fri
Utan armé och bidragssystem
I en anarkistisk fantasi


Svartröda spöknippet hälsar;
”Inga argument – krossa demokratin”
Ur rörelsen föddes fascismen
Sen dess kallas alla andra fascister

Gamla män eller unga mödrar
Alla ska mördas jämlikt
Har de bara nått chefsposition
Ska de knivas eller dingla högt

Jag hoppas du får uppleva det en dag
Kooperativ och kollektiv
Under syndikalismens rättvisa och lag


Kommissarier patrullerar
Kontrarevolutionärer korrigeras
Folkmord och svältmord
Politbyrån håller klasslöst hov i Vinterpalatset

Alla miljoner döda kroppar
Lagda i Gulags grunda gravar
Sparvarna sång som tystnade
I det stora språnget

Jag vill se dig stå där en dag, kamrat
Yttrandebefriad i brödkön
I din egen utopiska kommuniststat

 

 

 

 

 

Worship of the Broken

 
 

If you are strong and fast
Carry a sack of stone when you compete
If you are young and full of rage
Play war video games and beat your meat

 

Worship of the broken
They want you weak and needy 
Worship of the broken
In the leash of the powerful and greedy

 

You are the one they want to break

The one they want to keep in control
A consumer for their corporations
An enslaved drone with a hollow soul


Worship of the broken
Victimize yourself as the greatest virtue 
Worship of the broken
Just another nut job to numb and nurture

We are the seeds of their sins
The seeds of the coming storm 
We won’t grovel at their feet
Never shall we conform

Worship of the broken
Become a narcissistic zero on the screen 
Worship of the broken
The Gimp and the Liar as your King and Queen


 
 

Fredspris

 

 Jag såg tiden före freden
Folk i uppror för frihets skull
Den vilda vackra vreden
När Imperiet slogs omkull


Knäckta ryggar under piskans hot
Aldrig mer för makt sig fogar
I ässjors sken av dån och sot
Smiddes breda svärd av plogar


Vi blev lovade en fred
En fred att vara i evig tid
Som slavar tätt på led
En dyrköpt fred till varje pris


Tunga steg ekade över heden
Där vi gick ur hem och hus
Ett sista slag att ända freden
Krossa maktens torn till grus


Jag såg dem förgäves fly
Stryka flagg och kapitulera
I krutrök grå och bett av bly
Bli ett med jord och lera


Jag såg gryningssolens sken
Skingra krigets damm och dis
På fält av blod och bräckta ben
Såg jag en fred till varje pris

 

 

 

 

RSS 2.0