Backlash/Wiplash

 
För den framtid de oss försnillat
För gravarna de kräkt sin galla på
För det ruinlandskap som växer fram
Ur vad som byggdes för att bestå
 
Håll hårt i krona och tiara
Det kommer en backlash
Folkresning och frontalkollision
Häftig nog för en rejäl wiplash
 
Förbjudna frukter mest flugors föda
Under diskhon har druvan härsknat
De som så sällan känner stanken
Är de som alltid söndrat och härskat
 
När allt som borde bringa skam
Stolt höjs till skyarna och kallas mod
När allt värt att vara stolt över
Sänks i skam med smutsig metod
 
Vänd Argus ögon och skärmar ryggen
Se vad systemet inte vill att du ser
Släpa hydran till giljotinerna
Hundra huvuden som rullar gatan ner 
 
 
 
 
 
RSS 2.0