Trashankshär

 

Finns det någon väg ut härifrån
Frågar narren sin kung
Den åldersstigne på tronen tiger
Så skröplig och krum

Bit för bit bryts beslag och regel
Bit för bit bräcks våran dörr
Det är som ett monstrum
Kommet ur sagorna från förr

Det står en hord vid porten herre
Där står en trashankshär
Högre hörs denna hesa hatkör
De slår i takt med vapen av murket trä

En degenererad ätts siste regent
Hör hur dina murar faller en efter en
Ingen lojal legion vid din sida
Bara falsk trohet hos penninglejda män

Se på mina förgyllda bjällror
Säger narren bittert till sin kung
En tok som trillar ikull
Till förströelse en kort sekund

Det är först nu du får mig att le
Säger kungen till sin narr
Alla övriga dar har du roat mig
Som jag roas av tarmvred och blåskatarr

Din pratsjukt fega fruktan
Nog lockar den till skratt
Låt oss vänta som vi vore vänner
Invänta slutet på denna tröstlösa natt

Så vakar en konung på sin tron
Så sitter narren tyst intill tronens fot
Större sprickor i sten och salsdörr
För den kraft som just ingenting står emot

 

 

 

 

 

 

 RSS 2.0