Utmätt

 

Då gryning väter gräs och ört
Går en ung och ensam mor
Prövar vattnet hennes skuld?
Bränner elden hennes tro?


Likkärran kantrar av sin last
Spyflugor fylkas till kalas
Svartsvullna bölder på ditt skinn
Spricker upp och stinker as


Fredlösa fränder fann varann
På flykt från makt i fogdehand
Stoft av guld i ogin gäld
Spreds för vind som korn av sand


Straff och sjukdom; dom och död
Svärdet höjt och slipad kniv
Så ändas en levnadstid
Så föds ännu ett utmätt liv

 

 

 

 

 

 

 

RSS 2.0