Blasfemi

 
 

Här fanns ingenting igår
Ingenting alls förut
Inga minnen andas mera idag
Bara nuet i ett evigt Nu

Jag minns skräcken än
När ozonlagret sakta försvann
Undergången är konstant
Men skiftar i skepnad och namn

En guldfiskskål i glas
Tankebubbla så himmelskt blå
Efter ett glosögt glin i gloria
Skall de frälsta så fromt i följe gå

Jag minns ju hur det var
Före gruppvåldtäkt och terrorism
Blasfemi från en kättersk själ
Som hädar Statskyrkans monoteism

Klimatsakrament
Värdegrundsreligion
Ännu ett vilset lamm
Som helt har tappat tron

Smäda skenheligheten
Som en antisocial antikrist
Ni må tala i era tungor
Då är jag hellre en stolt satanist
  

 

 

RSS 2.0