Kadaverdisciplin

 
 
 
 

Är du vilsen nog att gå på två ben
Inte beter du dig som ett djur
Är du stor nog att le åt slaktmasken
Människovärdet eller hur

Före skållning ska köttet avhudas
Gå på realisation eller kasseras
Toxikologisk och bakteriologisk kontroll
Inget av kräken passerar

Inom varje värdkropp bor en parasit
Som inte önskar någons väl
Se själv bakom varje hägn och galler
Tomma ögon utan själ

Pressa bultpistolen tätare intill kraniet
En i raden av lättledda lik
Humanare än koldioxidkammaren
Du skulle bara höra deras skrik

Var har alla nyttodjur tagit vägen någonstans
De flesta fyller ingen funktion
Så svårt att skilja det döda köttet från det levande
I kvalité och kondition

Du vet väl vad som gör människan unik
Det är de själlösa som sätts i bur
Du skrattar som om det inte fanns tvåbenta
Ihåliga och värdelösa kreatur


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0